CASA TOMUȘOR – Siguranța în afaceri.

Compania CASA TOMUȘOR propune un pachet complet de servicii juridice și contabile pentru antreprenorii din țară cât și de peste hotare (investitori străini) din diverse sectoare ale economiei. Suntem dedicați în ceea ce facem, ne plac provocările și avem o echipă de performeri energică și ambițioasă, care investește consecvent în dezvoltarea abilităților și cunoștințelor profesionale, ceea ce ne asigură rezultate excelente și parteneriate solide.

CONSULTANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ JURIDICĂ

Oferim consultanță și asistență juridică profesionistă antreprenorilor din diverse sectoare ale economiei, pe oricare problemă sau necesitate, atât sub formă verbală cât și prin rapoarte sau note scrise.

SOLUȚIONAREA
LITIGIILOR

Vrem să conferim siguranță și confort clienților, motiv pentru care depunem toate eforturile pentru a diminua implicarea acestora în litigiile încredințate nouă spre soluționare, oferindu-le posibilitatea să se focuseze pe activitățile economice desfășurate.

RECUPERAREA
CREANȚELOR

Pentru a asigura recuperarea creanțelor clienților față de debitori, utilizăm metode eficiente, deja verificate, care presupun apărarea și restabilirea drepturilor încălcate prin recuperarea creanței cu cheltuieli reduse și în termene restrânse.

PERFECTAREA ACTELOR JURIDICE

Asigurăm analiza și perfectarea actelor specifice activității economice a clienților. Realizăm o analiză detaliată a conținutului actelor juridice, atât pentru respectarea prevederilor legale aplicabile cât și pentru asigurarea unei protecții juridice eficiente.

OBȚINEREA LICENȚELOR ȘI AUTORIZAȚIILOR

Acordăm un pachet complet de servicii de consultanță, asistență și reprezentare a antreprenorilor în procesul de obținere a licențelor și/sau autorizațiilor necesare funcționării, la toate etapele.

ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII ECONOMICE

Regulat venim cu propuneri și recomandări privitor la specificul activității economice desfășurate, posibilitățile legale existente și indicatori de progres care pot fi atinși prin implementarea unor asemenea măsuri(cheltuieli mai mici, venituri mai mari, evitarea unor sancțiuni etc).

ASISTENȚĂ ÎN PROIECTE DE DEZVOLTARE

Acordăm clienților asistență atât pentru verificarea și elaborarea documentației cât și pentru obținerea finanțării în cadrul proiectelor de dezvoltare a afacerilor, asigurând protecția juridică împotriva riscurilor privind deposedarea de drepturile deținute, precum și riscurile și consecințele economice ale fiecărui

If you’re wondering how to do something that’s beyond your capacity and don’t know how to do it, then a essay helper can be very helpful. An essay helper is a person who’s able to compose essays and supply readers with essay information you can not get out of your head. When you get the essay help you want to write.

proiect pentru activitatea clientului.

SERVICII CONTABILE ȘI FINANCIARE

Oferim clienților servicii de contabilitate și financiare, ținând cont de rigorile legale și ultimele standarde și noutăți din domeniu. Venim în sprijinul antreprenorilor cu servicii care ar asigura predictibilitatea economică, coraportul dintre venituri și cheltuieli și realizarea corespunzătoare a tuturor operațiunilor contabile.

ARTICOLE UTILE

Casa Tomușor abordează sub aspect juridic și prezintă opiniei publice probleme și provocări de actualitate, din poziția unei companii profesioniste și echidistante în acest domeniu. Articolele publicate pot face referire la modificările legislative propuse, probleme social-economice existente, precedente judiciare notabile, precum și alte probleme de interes social.

CLIENȚII NOȘTRI