Servicii Juridice

Oferim consultanță și asistență juridică profesionistă antreprenorilor din diverse sectoare ale economiei, pe oricare problemă sau necesitate, atât sub formă verbală cât și prin rapoarte sau note scrise.

Vrem să conferim siguranță și confort clienților, motiv pentru care depunem toate eforturile pentru a diminua implicarea acestora în litigiile încredințate nouă spre soluționare, oferindu-le posibilitatea să se focuseze pe activitățile economice desfășurate.

Pentru a asigura recuperarea creanțelor clienților față de debitori, utilizăm metode eficiente, deja verificate, care presupun apărarea și restabilirea drepturilor încălcate prin recuperarea creanței cu cheltuieli reduse și în termene restrânse.

Asigurăm analiza și perfectarea actelor specifice activității economice a clienților. Realizăm o analiză detaliată a conținutului actelor juridice, atât pentru respectarea prevederilor legale aplicabile cât și pentru asigurarea unei protecții juridice eficiente.

Acordăm un pachet complet de servicii de consultanță, asistență și reprezentare a antreprenorilor în procesul de obținere a licențelor și/sau autorizațiilor necesare funcționării, la toate etapele.

Regulat venim cu propuneri și recomandări privitor la specificul activității economice desfășurate, posibilitățile legale existente și indicatori de progres care pot fi atinși prin implementarea unor asemenea măsuri(cheltuieli mai mici, venituri mai mari, evitarea unor sancțiuni etc).

Acordăm clienților asistență atât pentru verificarea și elaborarea documentației cât și pentru obținerea finanțării în cadrul proiectelor de dezvoltare a afacerilor, asigurând protecția juridică împotriva riscurilor privind deposedarea de drepturile deținute, precum și riscurile și consecințele economice ale fiecărui proiect pentru activitatea clientului.

Oferim clienților servicii de contabilitate și financiare, ținând cont de rigorile legale și ultimele standarde și noutăți din domeniu. Venim în sprijinul antreprenorilor cu servicii care ar asigura predictibilitatea economică, coraportul dintre venituri și cheltuieli și realizarea corespunzătoare a tuturor operațiunilor contabile.