Perfectarea actelor juridice

Una dintre activitățile juridice de bază prestate clienților se referă la analiza și perfectarea actelor specifice activității economice ale acestora.

Considerăm imperios necesar ca până la încheierea/semnarea actelor juridice, indiferent dacă acestea privesc chestiuni de ordin intern (contracte de muncă, răspundere materială etc) sau relații externe (contracte cu furnizori, parteneri etc), să se realizeze o analiză detaliată a conținutului acestora, atât pentru respectarea prevederilor legale aplicabile cât și pentru asigurarea unei protecții juridice eficiente.

Frecvent utilizăm în practică contracte sau includem în acestea clauze utilizate la nivel internațional de companii cu renume și potrivit cărora putem conferi siguranță clientului în afacere sa.

De regula, realizam un audit juridic al tuturor actelor și proceselor din cadrul companiei clientului pentru a constata care din actele necesare lipsesc și care contravin cadrului normativ în vigoare, iar ulterior prezentăm recomandări și proiecte de acte care considerăm că trebuie transpuse în practică.