Consultanță și asistență juridică

Oferim consultanță și asistență juridică profesionistă antreprenorilor din diverse sectoare ale economiei, de la proiectări, construcții, comerț cu amănuntul și angro, prestări servicii, antrepriza, transport, agricultură, zootehnie și până la asigurări, bănci comerciale, organizații financiar ne bancare, operarea cu hârtii de valoare, IT, energie alternativă, investiții și fonduri financiare internaționale etc.

Atât serviciile de consultanță cât și asistența sau reprezentarea oferită clienților cuprind toate ramurile de drept – civil, al afacerilor/comercial, muncii, administrativ, penal, funciar, transporturilor, proprietate intelectuală, internațional etc. – privitor la situații și probleme de natură diferită și cu grad de dificultate și complexitate diferit.

Suntem la dispoziția clienților noștri pentru a le oferi consultanță pe oricare problemă sau necesitate, atât verbal cât și prin rapoarte sau note scrise, precum și suntem disponibili pentru a-i asista și reprezenta în cadrul negocierii contractelor, în fața notarului public, în raport cu autorităților publice și organelor de protecție a normelor de drept în procedurile administrative de control (fiscal, vamal, post vămuire, al Inspecției Muncii etc.), procese judiciare, percheziții, inventariere și oricare alte proceduri și operațiuni din care pot fi generate angajamente sau care pot afecta drepturile și interesele legitime ale clienților.